Wat is ‘t Speelgoedparadijs?

‘t Speelgoedparadijs gebruikt dezelfde opzet als een voedselbank. Wij vinden dat alle kinderen recht hebben om te spelen! Op deze manier wil Prodos iets teruggeven aan de maatschappij en tegelijkertijd werk creeren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Iedereen kan gebruikt speelgoed doneren, particulieren en bedrijven. Het gebruikte speelgoed wordt door deelnemers van Prodos nagekeken en opgeknapt. Daarna word het aangeboden op de maandelijkse uitgifte dagen.

Voor wie?

Alle kinderen tussen de 0 en 14 jaar, uit de gemeente Renkum, kunnen met hun ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger gratis speelgoed halen bij ‘t Speelgoedparadijs.

Kijk hieronder bij ‘inschrijven bij het ‘t Speelgoedparadijs’ hoe u zich kunt aanmelden!

Door wie?

Particulieren en bedrijven kunnen speelgoed doneren voor ‘t speelgoedparadijs. Het meeste speelgoed komt van ouders waarvan de kinderen niet meer met het speelgoed spelen.
Deelnemers van Prodos, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werken aan het controleren, opknappen en het klaarmaken voor de uitgifte van het speelgoed.
Naast de deelnemers werken er ook vrijwilligers bij ‘t Speelgoedparadijs.

Inschrijven bij ‘t Speelgoedparadijs

Bij uw eerste bezoek aan de speelgoedbank kunt u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger uw kind(eren) aanmelden.
Dat doet u door langs te komen met uw zorgpolis waarop ook de kinderen staan ingeschreven. Naast de zorgpolis neemt u uw id-bewijs mee.
Met deze twee documenten toont u aan wie u bent en welke kinderen onder uw naam speelgoed kunnen afhalen op de uitgifte dagen.
Bij elk volgend volgend bezoek neemt u alleen uw id-bewijs mee.

Uw inschrijving geldt voor de duur van een kalenderjaar, de looptijd van uw zorgpolis. Na dat jaar kunt u zich weer opnieuw inschrijven.

Inname dagen

De inname momenten zijn dagen waarop speelgoed kan worden ingeleverd. Iedereen die speelgoed wil doneren aan ‘t Speelgoedparadijs kan op vaste momenten bij Prodos langskomen om het af te geven. Als brengen niet lukt kan Prodos er ook voor zorgen dat het speelgoed wordt opgehaald. Wilt u gebruik maken van de ophaalservice, neem dan contact met ons op voor een afspraak.

Ook speelgoed wat van ‘t Speelgoedparadijs afkomt kan weer ingeleverd worden! Graag zelfs, zo kan een volgend kind er weer plezier van hebben.

Wekelijks op maandagmiddag en vrijdagochtend kan het speelgoed ingeleverd worden. Kijk bij agenda voor de actuele inname dagen.

Uitgifte dagen

Op de uitgifte dagen  kunt u met uw kind(eren) speelgoed komen afhalen. Wanneer u besluit om speelgoed mee te nemen moet u zich kunnen identificeren met uw id-bewijs. Zonder id-bewijs kan er geen speelgoed meegegeven worden.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen gebruik kunnen maken van ‘t Speelgoedparadijs, wordt er gewerkt met een puntensysteem. Elke kind kan voor een aantal punten speelgoed meenemen. Kijk voor een verdere uitleg hieronder.

‘t Speelgoedparadijs is een keer per maand op woensdagmiddag geopend. Kijk bij agenda voor de actuele uitgifte dagen.
Tijdens de uitgifte dagen wordt u geholpen door onze vrijwilliger en deelnemers. Zij beantwoorden graag al uw vragen.

Het Puntensysteem

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen speelgoed kunnen krijgen, maakt ‘t Speelgoedparadijs gebruik van een puntensysteem. Het puntensysteem zorgt ervoor dat alle kinderen evenveel gelegenheid hebben om speelgoed te krijgen.
Elk kind krijgt per kwartaal 5 punten om te besteden. Op het speelgoed staat vermeld hoeveel punten het ‘kost’. Wanneer het kind klaar met speelgoed uitzoeken is, en klaar is om weg te gaan, komt het langs de balie waar wordt genoteerd hoeveel punten worden meegenomen. Elk kwartaal krijgt het kind opnieuw 5 punten! De punten kunnen niet worden meegenomen naar een volgend kwartaal.

1e kwartaal:

januari, februari, maart

2e kwartaal:

april, mei, juni

3e kwartaal:

juli, augustus, september

4e kwartaal:

oktober, november, december

Openingsdagen en openingstijden

Inname dagen. Wekelijks op maandag en vrijdag.

Maandagmiddag    12:30 – 15:30
Vrijdagochtend       09:30 – 12:00

Uitgifte dagen. Maandelijks op woensdag.

Woensdagmiddag  12:30 – 15:30

Kijk voor de actuele data bij onze agenda!